Bazı Böğürtlen Çeşitlerinde Budamanın Verim ve Meyve Kalite Özellikleri Üzerindeki Etkileri

Kazim GÜNDÜZ, Emine ÖZDEMİR, Sedat SERÇE
5.410 1.181

Öz


Çalışmada 'Bursa 4' ve 'Jumbo' böğürtlen çeşitlerinin yan sürgünlerde farklı budama uzunluklarının (25, 50 ve 75 cm) verim ve meyve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Budama uzunluklarının 'Bursa 4' ve 'Jumbo' böğürtlen çeşitlerinin meyve kalite özellikleri üzerinde herhangi bir etkisi görülmemiştir. Bununla birlikte, farklı budama mesafelerinin verim üzerinde etkili olduğu belirlenmiş, en yüksek verimlerin 50 cm ve 75 cm kesim mesafelerinden alındığı saptanmıştır. 'Bursa 4' çeşidinin 'Jumbo'ya göre uygulamalardan daha fazla etkilendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Böğürtlen, budama, verim, meyve kalitesi

Effects of Pruning on Yield and Fruit Quality Characteristics of Some Blackberry Cultivars

Abstract

In this study, the effect of different lateral length treatments (25, 50 and 75 cm) on yield and fruit quality characteristics for 'Bursa 4' and 'Jumbo' blackberry cultivars were investigated.  No significant effects of lateral length treatments for fruit quality characteristics were detected.  However, lateral length treatments were found to be significant for yield.  The highest yields were recovered from the 50 and 75 cm lateral length treatments.  The treatments affected 'Bursa 4' to higher extend than 'Jumbo'.  

Key Words: Blackberry, pruning, yield, fruit quality

 

 


Anahtar kelimeler


Böğürtlen, budama, verim, meyve kalitesi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Busby AL, Himelrick DG, 1998. Handand Mechanical Pruning of Thorny, Erect-Type Blackberries in Alabama. Journal of the American Pomological Society 52: 32-37.

Clark JR, 1999. The Blackberry Breeding Program at theUniversity of Arkansas: Thirty-Plus years of Progress and Developments fort the Future. ActaHorticulture 505: 73-77.

Demirsoy L, Demirsoy H, Bilgener Ş, Öztürk A, Ersoy B, Çelikel G, Balcı G, 2006. Samsunda Yapılan Böğürtlen Çeşit Adaptasyon Çalışmaları, II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu: 237-243, 14-16 Eylül, Tokat.

Gerçekçioğlu R, 1999. Tokat Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Böğürtlenlerin (Rubusfructicosus L.) Seleksiyonu Üzerinde Bir Araştırma. Turkish Journal of Agriculture&Forestry, Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23: 977-981, TÜBİTAK

Gerçekçioğlu R, Esmek I, 2005. Comparison of Different Blackberry (Rubusfructicosus L.) Cultivars in Tokat, Turkey.Journal of Applied Sciences.5: 1347-1377.

Gerçekçioğlu R, Öz Ö, Aydemir M, 2007. Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Göz Verimlilikleri. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 04-07 Eylül 2007. Cilt 1, Meyvecilik. Sayfa: 486-485.

Kaplan N, Onur C, Demirsoy L, Demirsoy H, 1999. Karadeniz Bölgesinde Frenküzümü, Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliğinin Önemi ve Geleceği. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, 15-16 Ekim, Samsun.

Moore JN, 1984. Blackberry Breeding. HortScience 19: 183-185.

Onur C, 1977. Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin İntrodüksiyonu. Bahçe 8: 24-32.

Onur C, Türemiş N, Derin K, 1999 Bazı Frenk üzümü, Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Evaluasyonu. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 772-775, Ankara.

Özdemir E, Ayanoğlu H, Gündüz K, Bayazit S, 2005. Determination of Vegatative and Fruit Characteristics of some Thornless Blackberry Genotypes in Hatay (Turkey). International Journal of FruitScience, 5: 77-82.

Poling EB, 1997. ‘Blackberries’. Journal of Small Fruit &Viticulture, 4: 33-69.

Türemiş N, Kafkas S, Kafkas E, Onur C, 2003. Fruit Characteristics of Nine Thornless Blackberry Genotypes. Journal American Pomological Society, 57: 161-165.