Hekimhan (Malatya) yöresinde selekte edilen bazı ceviz (Juglans regia L.) tiplerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi

Talip YİĞİT, Yüksel SARITEPE, Ali Seydi ÖZER, Ahmet ASLAN, Abdullah ERDOĞAN
7.643 1.314

Öz


Bu çalışma, 2010-2012 yıllarında Malatya’nın ceviz yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Hekimhan ilçesinde, tohumdan yetişen cevizlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından üstün olanlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada yaklaşık 5.000 ceviz ağacı incelenmiş ve meyve özellikleri bakımından öne çıkan 75 ağaçtan meyve numuneleri alınmıştır. İnceleme ve değerlendirmeler sonucunda 39 ceviz genotipi ümitvar olarak seçilmiştir. Bu 39 tip üzerinde yapılan incelemelerde meyve ağırlıkları 11–21.5 g, meyve iç ağırlıkları 5.1–9.0 g, iç randımanı % 38.5–60, kabuk kalınlıkları 1.02–2.15 mm, protein içeriği % 11.91–18.50, toplam yağ içeriği % 60.94–69.50, kül içeriği % 1.01–2.24 ve rutubet içeriği % 2.15–3.96 aralığında belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hekimhan, Seleksiyon, Ceviz

Determination of Some Physical and Chemical Properties of Walnuts (Juglans regia L.) Selected from Hekimhan (Malatya) Region

Abstract

This study was carried out to determine promising walnut genotypes, grown from seed, in terms of physical and chemical properties in Hekimhan where walnut cultivation is done intensively in 2010 and 2012. In the study, approximately 5000 walnut trees were investigated and fruit samples from 75 trees whose fruits were thought as promising were analyzed. As a result of investigation and evaluations, 39 walnut genotypes were selected as promising genotypes. At promising 39 genotypes, nut weight was determined as 11–21.5 g, kernel weight as 5.1–9.0 g, kernel ratio as 38.5–60 % , shell thickness as 1.02–2.15 mm, protein as 11.91–18.50 %, total fat as 60.94–69.50 %, ash as 1.01–2.24 % and moisture as 2.15–3.96 %.

Key Words: Hekimhan, Selection, Walnut

 


Anahtar kelimeler


Hekimhan, Seleksiyon, Ceviz

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akça Y, 2012. Ceviz Yetiştiriciliği. Anıt Matbaa, Ankara. 358 s.

AOAC, 2003. Association of Offical Analitical Chemists

Baymış M, 2008. Yerli ve Yabancı Bazı Ceviz (Juglans Regia L.)Tip ve Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojik Şartlarında Performanslarının Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 103 s. Kahramanmaraş.

Beyhan Ö, 1993. Darende Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yolu ile Islahı Üzerinde Araştırmalar, Doktora Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

FAO (2013). Statistical database. http://faostat.fao.org Erişim tarihi: 10 Ekim 2013. Muradoğlu F ve Balta F, 2010. Ahlat (Bitlis) Yöresinden Selekte Edilen Cevizlerin (Juglans regia L.) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. YYÜ Tar. Bil. Derg.(YYU J AGR SCI) 20(1):41-45. Van

Özrenk K, Güleryüz M, Kazankaya A, Balta MF, Yarılgaç T, 2005a. Erzincan Yöresinden Selekte edilen Ceviz (Juglans regia L.) Seleksiyonlarının Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Bahçe/Ceviz 34 (1): 171 – 175 Yalova.

Özrenk K, Kazankaya A, Balta MF, Yımaz M, Muradoğlu F, 2005b. Erzincan’da Tohumdan Yetiştirilen Cevizlerin Meyve Özelliklerinin Tanımlanması. Bahçe/Ceviz 34 (1): 133 – 139 Yalova.

Şen SM, 1980. Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Cevizlerinin (Juglans Regia L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar. A.Ü.Z F (Doçentlik Tezi) Erzurum.

Şen SM, 1986. Ceviz Yetiştiriciliği. Eser Matbaası, Samsun. 229 s.

TS/1275, 2006. Türk Standartları Kabuklu Ceviz Standardı, TS/1275 Revizyon, 2006. Ankara

TS/1276, 2006. Türk Standartları İç Ceviz Standardı, TS/1276. Temmuz, 2006. Ankara

TUİK (2013) http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul Erişim tarihi: 12 Ekim 2013.

Yarılgaç T, Balta MF, Kazankaya A, Özrenk K, 2005.Van Merkez İlçede Tohumdan Yetiştirilen Cevizlerin Muş Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri. Bahçe/Ceviz 34 (1):101-107 Yalova.