Positioning Turkey's Fruit Industry for the Future

Desmond R'OURKE
5.310 1.332

Öz


Bu makalede, dünya meyve üretimi ve pazar talebindeki değişikliklerin, meyve ihracatında önde olan ülkelerdeki meyve üreticilerinin yapısı ve faaliyetlerinde ne gibi önemli değişikliklere yol açtığı ele alınmaktadır. Tüketiciler taleplerinde daha seçici hale gelmektedirler. Büyük perakendeciler tedarikçileri üzerine artan ihtiyaçlarını koymaktadırlar. Birçok ülkede çok sayıda küçük üreticinin yerine, tüketici ve perakendeci taleplerini daha iyi karşılayabilen daha büyük firmalar geçmektedir. Bu şirketlerin çoğu aynı zamanda meyve paketleme, depolama ve pazarlama faaliyetlerini kendi içinde gerçekleştirmektedir. Ekonomilerinin büyüklüğünden kazanç sağlayan, yeni ürünler ve yeni teknolojilerle hızla tanışan şirketler, gelecekte küresel pazarlarda belirgin bir avantaja sahip olacaktır. Türkiye meyve endüstrisi, küresel pazarlarda etkin rekabet etmek istiyorsa önemli uyarlamalar yapmak zorunda kalacaktır.

Anahtar kelimeler


Pazarlama, arz-talep, meyve, küresel rekabet Gelecek İçin Türkiye Meyve Endüstrisinin Konumlandırılması

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


Belrose, Inc., 2013a. World Apple Review, 2013.

Belrose, Inc., 2013b. World Pear Review, 2013.

Belrose, Inc., 2013c. World Sweet Cherry Review, 2013.

Belrose, Inc., 2013d. Asian Import Demand for Apples, Pears, Sweet Cherries and Kiwifruit. Potential to 2020.

Eurostat, Comext, 2013. http://epp.eurostatec.europa.eu/newxtweb/ Accessed August 2013.

FAO, 2013. Statistical database. http://faostat.fao.org/faostat.gateway/go/to/download/ Accessed, September 2013.

WTO, 2013. World Trade Organization, http://www.wto.org/english/res_e/its2012. Accessed, August 2013.