Elma Ağaçlarında Besin Elementlerinin Dönemsel Değişimi ve Bu Değişimlerin Nedenlerinin İncelenmesi

Kadir UÇGUN, Sait GEZGİN, Hüseyin AKGÜL, Adem ATASAY, Mustafa HARMANKAYA, Mesut ALTINDAL, Bekir İLBAN, Murat CANSU, Turgay SEYMEN
6.756 1.200

Öz


Bu çalışma 2010-2011 yıllarında Isparta İlinde bulunan 150 elma bahçesinden 7 farklı dönemde alınan yaprak örneklerinde yürütülmüştür. Tam çiçeklenmeden 14, 21, 28, 42, 56, 77 ve 98 gün sonra yaprak örnekleri alınmış ve N, P, K, Ca, Mg, Mn, Zn ve B miktarları belirlenmiştir. Her dönemde her bir besin elementine ait 150 değerden ortalama değerler elde edilmiş ve bu değerlerle zamana göre regresyon eğrileri oluşturulmuştur. Tam çiçeklenmeden sonra geçen gün sayısı arttıkça yapraklardaki N ve P sezon başında hızlı, sonraki dönemlerde ise yavaş azalan bir değişim göstermiştir. Kalsiyum sürekli artmış, Mg başlangıçta nispeten stabil olan ve sonradan artan, Zn ise başlangıçta fazla değişmeyen fakat sonradan azalan bir görünüm sergilemiştir. Potasyum önce artan sonra azalan, B önce azalan sonra artan, Mn ise belli bir zamana kadar artan sonra sabit kalan bir değişim izlemiştir.

Anahtar kelimeler: Isparta, elma, besin elementleri, dönemsel değişim, yaprak

 


Anahtar kelimeler


Isparta, elma, besin elementleri, dönemsel değişim, yaprak

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aichner M, Stimpfl E, 2002. Seasonal Pattern and Interpretation of Mineral Nutrient Concentrations in Apple Leaves. Acta Hort. (ISHS) 594:377-382.

Anonim, 2008. Bitkisel üretim istatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Erişim tarihi: 20.06.2009. http://www.tuik.gov.tr .

Anonim, 2010. Bitkisel üretim istatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Erişim tarihi: 10.05.2011. http://www.tuik.gov.tr.

Anonim, 2011. FAO, Erişim tarihi: 20.09.2011. http://www.fao.org.

Bergmann W, 1992. Nutritional Disorders of Plants, Development, Visual and Analytical Diagnosis. Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart, New York, 741 p.

Bouranis DL, Chorianopoulou SN, Zakynthinos G, Sarlis G, Drossopoulos BJ, 2001. Flower Analysis for Prognosis of Nutritional Dynamics of Almond Tree. Journal of Plant Nutrition 24 (4-5): 705-716.

Brown PH, Hu H, 1996. Phloem Mobility of Boron is Species Dependent: Evidence for Phloem Mobility in Sorbitol-rich Species. Annals of Botany 77 (5): 497-506.

Buwalda JG, Meekings JS, 1990. Seasonal Accumulation of Mineral Nutrients in Leaves and Fruit of Japanese Pear (Pyrus serotina rehd.). Scientia Horticulturae 41: 209-222.

Herrera EA, 2001. Fertilization Programs for Apple Orchards. Guide H-319. Extension Horticulturist College of Agriculture and Home Economics, New Mexico State University, 1-4.

Kacar B, İnal A, 2008. Bitki analizleri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 891 s.

Kovancı İ, Köseoğlu AT, 1978. Manisa Bölgesi Dixired ve Hale Haven Çeşidi Şeftali Yapraklarında N, P, K, Ca ve Mg’un Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi. Bitki, 5(2): 131-153.

Lakso AN, 2003. Water Relations of Apple. Apples: Botany, Production and Uses (Ed. Ferree DC, Warrington IJ). CABI Publishing, USA, 167-194 p.

Leece DR, Gilmour AR, 1974. Diagnostic Leaf Analysis for Stone Fruit: Seasonal Changes in the Leaf Composition of Peach. Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry 14 (71): 822-827.

Munoz N, Guerri J, Legaz F, Primo-millo E, 1993. Seasonal Uptake of 15N-nitrate and Distribution of Absorbed Nitrogen in Peach Trees. Plant and Soil 150:263-269.

Neilsen GH, Neilsen D, 2003. Nutritional Requirements of Apple. (Ed. Ferree DC, Warrington IJ). CABI Publishing, USA, 267-302 p.

Stiles WC, 1994. Phosphorus, Potassium, Magnesium and Sulfur Soil Management. Tree Fruit nutrition. Published by Good Friut Grower, Yakima, Washington, 63-70 p.

Stiles WC, 2004. Micronutrient Management in Apple Orchards. New York Fruit Quarterly 12(1): 5-8.

Tagliavini M, Scudellari D, Marangoni B, Bastianel A, Franzin F, Zamborlini M, 1992. Leaf Mineral Composition of Apple Tree: Sampling Date and Effects of Cultivar and Rootstock. Journal of Plant Nutrition 15(5): 605-619.

Uçgun K, Akgül H, Altındal M, 2010. Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Yaprak ve Bitki Öz Suyunda Bazı Besin Elementlerinin Mevsimsel Değişimleri. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kong. Bildirileri, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. Özel Sayı, 499-506.