Elazığ İli Çilek Alanlarında Belirlenen Zararlı Böcek ve Akar Türleri

Mehmet KAPLAN, Abuzer YÜCEL
6.373 2.234

Öz


 

Bu çalışma 2005–2006 yıllarında Elazığ ili’nde çilekte zararlı olan böcek ve akar türlerinin belirlenmesi amacıyla 9 lokasyonda yürütülmüştür. Zararlı türleri belirlemek amacıyla örneklemelerde atrap, gözle kontrol, çukur tuzağı ve kültüre alma metotları kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda, 6 takıma bağlı 20 familyaya ait 58 zararlı böcek türü ve 1 takıma bağlı 1 familyaya ait 1 akar türü tespit edilmiştir. Belirlenen bu türlerden, çilekte zararlı olan  Polydrusus spp, Philaneus spumarius L., Tetranychus urticae Koch., Thrips tabaci Lind., Frankliniella intonsa Tryb., Aphis gosspypii Glover ve Chaetosiphon fragaefolii Cockerell’in yaygınlık ve yoğunluk açısından önemli oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çilek, zararlı böcek, akar, Elazığ ili

 


Anahtar kelimeler


Çilek, zararlı böcek, akar, Elazığ ili

Tam metin:

PDF

Referanslar


Anonymous, 2000.Pamukta Kırmızıorümcekler Zirai Mücadele Teknik Talimatı

Anonymous, 2002. Tarımsal Yapı ve Üretim. Başbakanlık D. İ. E. ,Ankara

Anonymous, 2005a. Çilek Yetiştiriciliği. http: //www. gap. gov. tr.

Anonymous, 2005b. Çilekte Çiçek Tripsi. Zirai Mücadele Geçici Teknik Talimatı. www. tagem. gov. tr.

Avıdov, Z., And Harpaz, I., 1969. Plant Pests of Israel. Israel Universites Pres, Jeruselam, 549p.

Balachowsky, A.S., 1963. Entomoloji Appliquée A I’agriculture, Tome I., Coléoptéres, Mason et Cie editeurs, Paris, pp.914-918.

Bodenheımer, F.S., 1958. Türkiye’de Ziraate ve Ağaçlara Zararlı Olan Böcekler ve Bunlarla Savaş Hakkında Bir Etüd (Çeviren: N.Kenter). Bayur Matbaası, Ankara, 346s.

Erkılıç, L., Yumruktepe, R., Ve Mart, C., 1996. İçel İli Çilek Alanlarında Bulunan Arthropod Türleri. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi, 24–28 Eylül, Ankara, s.440–447.

Gençer, N.S., Kovancı, O.B., Kovancı, B., Ve Akgül, H.C., 2004. Bursa İli Çilek Üretim Alanlarında Bulunan Heteroptera Takımı Türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi 28 (1): 69–80.

Karaca, İ., Özgökçe, M.S., Ve Şenal, D., 2002. Entomoloji’de Populasyon Takibi ve Örnekleme Yöntemleri. Ziraat Fakültesi Yay.:16, Ders Notu:3.

Kovancı, B., Akgül, H. C., Gençer, N. M., Ve Kovancı, O. B., 2000. Bursa İlinde Çilek Alanlarında Zarar Yapan Coroebus elatus F. (Coleoptera: Buprestidae) Biyolojisi ve Ergin Populasyon Değişimi. Türkiye 4. Entomoloji Kongresi Bildirileri, Aydın,s.33–42.

Kovancı, B., Gençer, N. S., Kovancı, O. B., Ve Akgül, H. C., 2004. Bursa İli Çilek Alanlarında Saptanan Polydrusus Türleri ve Bunların Ergin Populasyon Dalgalanması. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ordu, s.271–276.

Lapre, L.F., Sances, F.V., Toscono, N.C., Oatman, E.R., Voth, V., And Johnson, M.W., 1982. The Effects of Acaricides on The Physiology, Growth and Yield of Strawberries. J. Econ. Entomol. 75: 616–619.

Lodos, N., 1975. Türkiye Entomolojisi (Genel Uygulamalı ve Faunistik), Cilt 1. Ege Üniv. Zir. Fak. Yayınları No:282, 182s.

Lodos, N., 1975. Türkiye Entomolojisi (Genel Uygulamalı ve Faunistik), Cilt 1. Ege Üniv. Zir. Fak. Yayınları No:282, 182s.

Lodos, N., Önder F., Pehlıvan E., Ve Atalay R., 1978. Ege ve Marmara Bölgesinin Zararlı Böcek Faunasının Tespiti Üzerinde Çalışmalar. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 301s.

Lodos, N., 1983. Türkiye Entomolojisi (Genel, Uygulamalı, Faunistik). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 591s.

Lodos, N., 1986. Türkiye Entomolojisi II (Genel, Uygulamalı ve Faunistik). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 429, İzmir, 580s.

Lodos, N., 1993. Türkiye Entomolojisi III (Genel, Uygulamalı ve Faunistik). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 456, İzmir, 27s.

Önder, F., 1979. Toprakta Arthropoda Faunasını Saptamada Kullanılan Yeni Bir Toplama Yöntemi Etilen Glikollü (Ethanediol) Çukur Tuzak. Bitki Koruma Bülteni, 19 (2): 103–110.

Schuster, D.J., Prıce, J.F., Horwand, C.M., And Alberegıs, E.E., 1979. Two Spotted Spider Mites. Control on Strawberry with Organotin, Naphthoqminone, and Cyclopropane Acaricidess. J. Econ. Entomol. 72: 360–361.