Bazı Badem Çeşitlerinin Aydın Ekolojisindeki Fenolojik Ve Morfolojik Özellikleri

Gülsüm ALKAN, Halil Güner SEFEROĞLU
7.249 2.657

Öz


Bu çalışma, 2009-2011 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait meyve koleksiyon bahçesi ve Aydın’a bağlı Dalama Beldesinde yürütülmüştür. Araştırmada, çöğür anaçları üzerine aşılı Texas, Nonpareil, Ferraduel, Ferragnes, Primorski ve Tuono çeşitleri kullanılmıştır. Fidanlarda fenolojik gözlemler ve gelişim performanslarını belirlemek üzere morfolojik gözlemler yapılmıştır. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda fenolojik açıdan meyve koleksiyon bahçesinde Texas ve Ferragnes, Dalama’da ise Texas, Ferragnes ve Tuono çeşitlerinin daha geç çiçeklendiği, morfolojik gelişmelere göre iki lokasyonda da Tuono çeşidinin daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Badem, çeşit, adaptasyon, çiçeklenme, morfoloji

 


Anahtar kelimeler


Badem, çeşit, adaptasyon, çiçeklenme, morfoloji

Tam metin:

PDF

Referanslar


Alkan, G., Seferoğlu, G. 2012. Aydın Ekolojisinde Bazı Badem Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Fidanlarının Erken Meyveye Yatma Performanslarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Aydın.

Anonim, 2008. http://www.bahcesel.com/kose-yazilari/ziraat-muhendisi-s-murat-sarac/7237-meyve-agaclarinda-yaz-budamalari.html. Erişim tarihi: 28.07.2012

Anonim, 2012a. http://www.fidan.web.tr/badem_fidani/dollenme.htm. Son güncelleme: 11.06.2012.

Anonim, 2012b. http://volkanderinbay.com/tarimnet/gmeyve.asp?konuno=3. Erişim tarihi: 28.07.2012.

Akçay, M.E., Tosun, İ. 2005. Bazı Geç Çiçek Açan Yabancı Badem Çeşitlerinin Yalova Ekolojik Koşullarındaki Gelişme ve Verim Davranışları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36 (1): 1-5.

Çağlar, S., Kaşka, N., Nikpeyma, Y. 2003. Kahramanmaraş’ta Badem Tarımının Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK sonuç raporu No: 2165, Kahramanmaraş, 17s.

Gülcan, R. 1976. Seçilmiş Badem Tipleri Üzerinde Fizyolojik ve Morfolojik Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 310, İzmir, 72s.

Gülşen, A.D., Seferoğlu, G. 2002. Aydın Ekolojisinde Bazı Kayısı Çeşitlerinin Adaptasyonu. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.

Kaşka, N., Küden, A.B., Küden, A. 1998. Performance of Some Local and Foreign Almond Cultivars in South East Anatolia. In Proc. X GREMPA Seminar, Meknes (Morocco) (14-17 October 1997), 33: 181-183.

Kaşka, N., Özcan, Z. 2005. Nurmet Badem Bahçesi 6 Yaşında. Gap: IV. Tarım Kongresi Bildirileri, (21-23 Eylül 2005), Şanlıurfa.

Özkarakaş, İ. 2005. Badem Yetiştiriciliği. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, http://www.bahce.biz/bitki/meyve/badem.htm.18.10.2005, İzmir.

Polat, A. A., Durgaç, C., Kamiloğlu, Ö. 1999. Bazı Kayısı ve Badem Çeşitlerinin Hatay İli Yayladağı İlçesine Uyumu Üzerine Araştırmalar. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, (14-17 Eylül), pp. 41-743, Ankara.

Ristevski, B., Georgiev, D. 1996. Nine Hungarian Almond Cultivars in The Republic of Macedonia. In X. GREMPA Seminar, (14-17 Ekim 1996), pp. 191-196, Meknès (Fas).

Socias I. Company, R., Felipe, A.J., Aparisi, J.G. 1999. Genetics of Late Blooming in Almond. Acta Horticulturae, 484: 261-26.

Yeşilkaynak, B. 2000. Değişik Kökenli Badem Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojik Koşullarında Büyüme, Gelişme ve Meyve Verme Durumlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma. K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Kahramanmaraş