Kahramanmaraş İlindeki Soğuk Hava Depolarının Mevcut Durumunun Belirlenmesi

Serpil GENÇOĞLAN
1.987 459

Öz


Özet

Bu çalışma Kahramanmaraş ilindeki soğuk hava depolarının mevcut durumlarını ve yapısal özelliklerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. İldeki 6 adet soğuk hava deposunun anketleri 2015 yılında yapılmış ve değerlendirilmiştir. Bu işletmelerin %83.3’ünü özel şirketler, %16.7’sini ise kooperatifler işletmektedir. İşletmelerin %33.3’ünün depolama kapasitesi 1500 tonun altında, %16.7’si 1500 ton, %50’sinin ise 1500 tonun üzerindedir. Depoların %83.3’ü çelik konstrüksiyonlu, %16.7’si ise betonarme olarak inşa edilmiştir. Duvar yapı malzemesi olarak %16.7’sinde tuğla, %83.3’inde ise poliüretan dolgulu paneller kullanılmıştır. Depolardaki oda iç duvar yükseklikleri 6-7.2 m, genişlikleri 8-13 m, uzunlukları ise 10-12 m arasında değişmektedir. Kapılar sürgülü ve malzeme olarak da % 83.3’ü panel, % 16.7’si ise poliüretan yalıtımlı paslanmaz saçtır. Depoların hepsinde beşik çatı, örtü malzemesi olarak da %83.3’ünde saç, %16.7’sinde ise sandviç panel kullanılmıştır. Çatıların %16.7’sinde yalıtım malzemesi bulunurken, % 83.3’nde ise bulunmamaktadır. İlin 2013 yılı meyve üretim miktarlarına göre ildeki soğuk hava depo sayısı yetersizdir. Depo sayısı arttırılmalıdır. Yeni yapılacak olan soğuk hava depoları, çelik konstrüksiyonlu, tek kanatlı sürgülü kapılı, tavan ve duvarları poliüretan dolgulu panelden inşa edilmelidir. Depolama sisteminin ise atmosfer kontrollü olması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Kahramanmaraş, Soğuk hava deposu, Depolama

 

 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

Acar, J., Gökmen, V., Ferhunde Us, 2006. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Cilt: 2, Hacettepe Üniv. Yayınları, Hacettepe Üniversitesi Matbaası, Ankara. 430s.

Alkan, Ü., 2013. Aydın İlindeki Soğuk Depolama Yapılarının Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Aydın, 78s.

Alkaş, B., 2006. Kivi Meyvesi İçin Bilgisayar Destekli Soğuk Hava Depo Tasarımı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bil. Ens., Ankara, 112s.

Anonim, 2007. Bahçecilik, Meyvecilik, Megep Yay. Kod: 621EEH005. Ankara. 39s.

Anonim, 2009. Dondurulmuş Meyve ve Sebze Üretimi, Gıda Teknolojisi, Megep Yayınları Kod: 541GI0165, Ankara. 40s.

Anonim, 2012. İl Çevre Durum Raporu, ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş.

Anonim, 2013. Soğutma İklimlendirme, Denizcilik, Megep Yayınlar, Ankara, 78s.

Anonim, 2014. Tarım alanları 2007-2014, TUİK.

Anonim, 2015a. Soğutucu Akışkanlar, Frigo teknik soğutma sistemleri, 78s.

Anonim, 2015b.Soğutucu Akışkanlar, http://www.muhendisizbiz.net/uploadlar/92/sogutucu_akiskanlar.pdf, Erişim tarihi 26.11.2015.

Batu, A., 1995. Controlled and Modified Atmosphere Storage of Tomatoes. PhD. Thesis Cranfield University. Silsoe College, Silsoe, MK45 4DT, Silsoe, Beds. England.

Bulut, H., 2011. Soğutma ve Klima Tekniği, Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü. Şanlıurfa. 132s.

Erkan, T., 2011. Soğuk Depo Uygulamasında Doğru Bilinen Yanlışlara Işık Tutmak, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Soğutma Teknolojileri Sempozyumu. İzmir. 1103-1108s.

Gorini, F.L., Zerbini, P.E., Testoni, A., 1990. The Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables. Chilled Foods The State of the Art. Edited by Gormley T.R. New York. ISBN 1 85166 479 3, USA, 385s.

Kader, A.A., 2003. Physiology of Controlled Atmosphere Treated Produce. Acta Horticulturae. 600, 600: VIII International Controlled Atmosphere Research Conference, pp: 349- 354. Department of Pomology University of California One Shields Ave. Davis, CA 95616, USA.

Kader, A.A., Zagory D., Kerbel. E.L., 1989. Modified Atmosphere Packaging of Fruit and Vegetables. CRC Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 28:30s.

Karaçalı, İ., 2004. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 494. İzmir. 472s.

Kumlay, A.M. ve Eryiğit, T., 2011. Bitkilerde Büyüme Ve Gelişmeyi Düzenleyici Maddeler: Bitki Hormonları, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 47-56s.

Olgun, M., 2009. Tarımsal Yapılar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Yayın No:1577, Ders Kitabı No:529, Ankara, 445s.

Öztürk, T., 2003. Tarımsal Yapılar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 49, Samsun. 297s.

Pala, M., Saygı, B., 1993. Türkiye de Soğuk Zincir Uygulamaları ve Geliştirilmesi, İstanbul Ticaret Odası Yayın No:6, İstanbul, 122s.

Polat, E., 2011. Tarımsal Yapılar ve Sulama, Ünite 1-4, Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No: 2269, Eskişehir.

Sargın, S. ve Okudum, R., 2014. Isparta İlinde Soğuk Hava Depolarının Kuruluşu, Gelişimi ve Gelişime Etki Eden Faktörler. SDÜ: Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 31, 111-132s.

Thompson, A. K., 2010. Controlled Atmosphere Storage of Fruits and Vegetables,2nd Ed., Cab International, Wellingford Oxon, ISBN: 978 1 84593 646 4, 272s.

Türk, R. ve Karaca, H., 2015. Ülkemizde Taze Ürün Depolayan Soğuk Muhafaza Tesislerinde Teknik Ve Ekonomik Nitelikler, Soğutma Teknolojileri Sempozyumu, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 777-795s.

Üçüncü, Ö., 2009. Soğuk Muhafazada Nem Kontrolü, VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir. 1-4s.

Yılmaz, H. İ., 2010. Göller Bölgesinde Elma Muhafazasında Kullanılan Soğuk Hava Depolarının Yapısal Yönden Analizi ve En Uygun Depo Tiplerinin Geliştirilmesi (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.