Hicaznar Nar Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Potasyum Uygulamalarının Etkisi

zafer karaşahin
518 116

Öz


Öz

2015 yılında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde yürütülen bu çalışmada; ağaç başına 0 g (K0), 400 g (K1) ve 700 g (K2) dozlarında potasyum uygulamaları yapılarak yetiştirilen, Hicaznar nar çeşidi meyvelerinin soğukta muhafazası süresince kalite parametrelerindeki değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Farklı dozlarda potasyum uygulaması yapılarak yetiştirilen Hicaznar nar çeşidi meyveleri en uygun derim zamanında derildikten sonra 6ºC’de %90-95 oransal nemde 180 gün muhafaza edilmiştir. Çalışma süresince meyvelerde ağırlık kaybı, suda çözünebilir toplam kuru madde miktarı, pH, titre edilebilir asit miktarı, meyve kabuk rengi, dane rengi, usare miktarı, antioksidant aktivitesi, C vitamini, glukoz, fruktoz, sakkaroz miktarı, toplam fenol bileşikleri, toplam antosiyanin, toplam flavanoid miktarı, görsel kalite, fizyolojik ve mantarsal nedenli bozulmalardaki değişimler, muhafaza sırasında 30 gün aralıklarla belirlenmiştir. Bulgularımıza göre, muhafaza süresi sonunda K1 (400 g) uygulamasında asitliğin daha iyi koruduğu, danelerin renk doygunluğunun daha iyi olduğu, C vitamini miktarı ve glukoz miktarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.


Tam metin:

PDF