Etanol Buharı Uygulamasının Kiraz Muhafazası Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Ali İzzet torçuk, erdinç BAL, Mehmet GÜLCÜ, Gamze UYSAL SEÇKİN
2.196 508

Öz


Genel olarak sanayide işleme özelliği olmayıp, yalnız taze tüketilen bir meyve olması kirazda hasat sonrası muhafaza uygulamalarının önemini arttırmaktadır. Bu çalışma, 2015 yılında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yürütülmüştür. Çalışmada, enstitü üretim parselinde bulunan Merton Late ve Bigarreau Gaucher kiraz çeşitleri kullanılmıştır. Haziran ayı içerisinde hasat olgunluğuna gelen meyveler hasat edilip ayıklandıktan sonra, farklı dozlarda etanol buharı salınımı olan antimold 30, antimold 60, antimold 80 generatör pedleri ile kontrol meyveleri aynı tip ambalaj materyali ile paketlenmiştir. Hazırlanan paketler 0-1 °C % 90-95 nem içeren soğuk hava deposunda 4 hafta süre ile muhafaza edilmiştir. Hasat gününden itibaren 4 hafta süresince haftalık periyotlarla ağırlık kaybı, SÇKM, titrasyon asitliği, renk (L*, a*, b*), toplam fenolik madde miktarı, toplam antosiyanin, antioksidan aktivite ve çürüme oranı analizleri yapılmıştır. Antimold 60 ve Antimold 80 uygulamalarının ağırlık kaybı, titrasyon asitliği, SÇKM, toplam antosiyanin değerleri bakımından kontrole göre daha olumlu sonuçlar verdiği, ayrıca antimold uygulamalarının meyvelerde çürümeyi önemli oranda azalttığı saptanmıştır. 


Tam metin:

PDF