Gıda Toplulukları ve Aracısız Ürün Ağı Analizi

Zerrin Çelik
2.101 580

Öz


Öz

Günümüzde çoğumuz nasıl yetiştiğini bilmediğimiz ve çoğunlukla büyük marketlerden aldığımız gıdalar ile besleniyoruz. 1970’li yılların başından itibaren endüstrileşme, tarımda yoğun kimyasal kullanımı, çevresel kirlenme ve biyoçeşitliliğin kaybı, artan şirket hegemonyası gibi nedenlerle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı, tüketilen gıda ve gıdaya erişimde yeni modeller oluşturulmuştur. Temiz ve adil gıdaya aracısız ulaşmak amacıyla bir araya gelen insanlar, “Gıda Topluluklarını” oluşturmuştur. Yerel ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmayı amaçlayan gıda toplulukları, küçük ölçekli üreticilerle çiftçilerden oluşmaktadır. Üretici ve tüketicinin doğrudan bağ kurmasını sağlayan bu sistemde; karşılıklı üretim ve alım taahhüdüne dayalı, sürdürülebilir bir üretim ve dağıtım modeli uygulanmaktadır. Ürünler arasında en yaygın olanı çeşitli sebze, meyve, tahıl, et, süt ve yumurta ile bunların işlenmiş ürünleri olmaktadır.

Bu araştırmanın amacı, ülkemizdeki gıda toplulukları ile aracısız ürün dağıtım ve pazarlama ağını ortaya koymaktır. Yapılan anketler ve görüşmelerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; gıda topluluklarının, gerçek gıdaya erişimde, yerel ekonomilerin geliştirilmesinde ve küçük üreticilerin desteklenmesinde önemli roller üstlendiği görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Gerçek gıda, üretim ve dağıtım modeli, yerel ekonomi, topluluk destekli tarım, Türkiye.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Angula, A.M., M.Gill, J., Tamburo, L., 2003. Food Safety and Consumers’ Willingness to Pay for Labelled Beef in Spain, 83rd EAAE Seminar, Food Quality Products in the Advent of the 21st Century, Production, Demand and Public Policy, 4-7 September 2003, Chania-Greece.

Angula, A.M., M.Gill, 2004. Consequences of BSE on Consumers’ Attitudes, Perceptions and Willingness to Pay for Certified Beef in Spain, 84th EAAE Seminar, Food Safety in a Dynamic World, 8-11 February 2004, Zeist-The Netherlands.

Anonim, 1993. "TEIKEI"system, the producer-consumer co-partnership and the Movement of the Japan Organic Agriculture Association Country Report for the First IFOAM Asian Conference 19-22. Aug. 1993 in Hanno, Saitama, Japan Erişim Tarihi: 06.07.2014. http://www.joaa.net.

Anonim, 2013. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the case for a local farming and direct sales labelling scheme, European Commission, 2013. Erişim Tarihi: 29.09.2016. ec.europa.eu.

Anonim, 2014. Who’s got the power? Tackling imbalances in agricultural supply chains: Erişim Tarihi: 03.03.2015. http://www.fairtrade-advocacy.org.

Anonim, 2015. What causes hunger? World Food Programme. Erişim Tarihi: 03.03.2015.http://www.wfp.org.

Baudrillard J, 2004. Tüketim Toplumu. Çev: Hazal Deliceçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Bauman Z, 1999. Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksulluklar. Çev: Ümit Öktem, Sarmal Yayınları, İstanbul.

Besch M., 2002. Consumer and Nutritional Behavior, Agro Food and Regional Marketing.

Da Silva J., 2012. Energy Efficiency and Diversification can Increase Access to Energy and Food Security, Oxfam Online Discussion Essay, Erişim Tarihi: 23.08.2013. blogs.oxfam.org/future-of-agriculture.

Grote U, 2014. Can We Improve Global Food Security? A socio-economic and political perspective. Food Security (6), 187-200.

Henderson E, 2010. The World of Community Supported Agriculture. Chelsea Green Publishing. Erişim Tarihi: 23.09.2016. http://www.chelseagreen.com.

Maslow A, 1943. Maslow's Hierarchy of Needs. Psychological Review, 370-396.

Nicholson C, Young B, 2012. The Relationship Between Supermarkets and Suppliers: What are the Implications for Consumers? Erişim Tarihi: 06.09.2016. http://www.consumersinternational.org.

Petrini C, 2004. Tohum ve Gıdanın Geleceği Üzerine Manifestolar (Der: Vandana Shiva) Gıda Toplulukları. Sürdürülebilir Yaşam Kitapları-6, Sinek Sekiz Yayınevi, Sena Ofset, İstanbul, 13-23.

Pinchot A. 2014. The Economics of Local Food Systems: A Literature Review of the Production, Distribution, and Consumption of Local Food (Ed: Mary Vitcenda) University of Minnesota. Erişim Tarihi: 29.09.2016 http://www.extension.umn.edu.

Sanchez M., Sanjuan A.I, Akl G., 2001. The Influence of Experience in Consumption and Personal Attitudes on the Purchase of Lamb and Beef. 71st EAAE Seminar, The Food Consumer in the Early 21st Century, Zaragoza- Spain, April 19-20, 2001.

Smith LC., El Obeid AE., Jensen HH., 2000. The Geography and Causes of Food Insecurity in Developing Countries. Agricultural Economics, 22(2), 199-215.

Volz P., Weckenbrock P., Cressot N., Parot J., 2016. European CSA Research Group (2016): Overview of Community Supported Agriculture in Europe (Ed: Róisin Nic Cóil). Erişim Tarihi:23.09.2016. http://urgenci.net.

Winkler M, 2011. The Importance of Food in Our Lives: Finding Balance Even When, We cannot Eat. Erişim Tarihi: 27.09.2016. http://www.oley.org.