Samandağ (Hatay) Yöresinde Doğal Soğutmalı Depoculuğun Mevcut Durumu ve Sorunları

Nesip Nural, Ahmet Erhan Özdemir, Elif Çandır
1.743 592

Öz


Bu çalışmanın amacı Samandağ (Hatay) yöresinde depolanan ürünler, depolama kapasitesi ve özellikle doğal soğutmalı depoculuğun mevcut durumu ve sorunlarını belirlemektir. Bu amaçla düzenlenen anket ile 54 işletmeden doğal soğutmalı ve soğukta depolama yapan 49 tanesiyle görüşülmüştür. Bulgularımıza göre; 2015-2016 sezonunda Samandağ ilçesinde depolanan ürünler için toplam depolama alanı 9504 m2’dir. Samandağ’da depolanan ürün miktarı toplamı 5000 tondur. Bunun 4050 tonunda doğal soğutmalı ve 950 tonunda da soğukta depolama yapılmaktadır. Samandağ yöresinde soğukta ve doğal soğutmalı depolarda en fazla mandarin (4575 ton ile %91.50), portakal (375 ton ile %7.50) ve az miktarda da nar (50 ton ile %1.00) depolanmaktadır.

Tam metin:

PDF