'Hayward' Kivi Çeşidinde Kontrollü Atmosfer ve 1-Methylcyclopropene (1-MCP) Kombinasyonunun Meyve Kalitesi ve Muhafazası Üzerine Etkileri

Adem DOĞAN, Mehmet Seçkin KURUBAŞ, Mustafa ERKAN
764 98

Öz


Bu çalışmada,  625 ppb dozunda 1-Methylcyclopropene (1-MCP) uygulaması ve kontrollü atmosfer (KA)'de depolama (%1 O2 : %3 CO2) + 1-MCP kombinasyonunun (625 ppb) ‘Hayward’ kivi çeşidinin derim sonrası dayanımı ve meyve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, optimal derim zamanında derilen kiviler farklı muhafaza ortamlarında depolamalar için 3 farklı gruba (Kontrol, 1-MCP, KA+1-MCP) ayrılmıştır. Farklı derim sonrası uygulamaları yapılan tüm meyveler 0°C sıcaklık ve %90-95 oransal nemde 180 gün süreyle depolanmıştır. Değişik muhafaza ortamlarından 60’ar gün aralıklarla alınan meyve örneklerinde etilen üretimi, ağırlık kaybı, suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM), titre edilebilir asit miktarı (TEA), meyve et rengi (C* ve h°) değişimleri ile muhafaza sırasında ortaya çıkan pazarlanamaz meyve miktarları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, 1-MCP + KA ortamında depolanan meyvelerde diğer muhafaza ortamlarına göre daha düşük oranlarda etilen üretimi ile ağırlık kaybı meydana gelmiş ve pazarlanabilir meyve miktarı daha yüksek bulunmuştur. Bu ortamda depolanan meyveler muhafaza sonunda daha yüksek meyve eti sertliği, TEA miktarı,   değeri ve C* değerlerine sahip olmuşlardır. Sonuç olarak, kivilerin  %1 O2 : %3 CO2 içeren KA + 625 ppb 1-MCP uygulaması yapılarak kalitelerinde fazla bir değişim olmadan 180 gün süreyle başarılı bir şekilde depolanabileceği tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Boquete EJ, Trinchero GD, Fraschina AA, Vilella F, Sozzi GO, 2004. Ripening of ‘Hayward’ Kiwifruit Treated With 1-Methylcyclopropene After Cold Storage. Postharvest Biology Technology 32(1): 57-65.

Burdon J, Clark C, 2001. Effect of Postharvest Water Loss on ‘Hayward’ Kiwifruit Water Status. Postharvest Biology Technology 22: 215-225.

Crisosta CH, Kader AA, 1999. Kiwifruit Postharvest Quality Maintenance Guidelines, Department of Pomology, University of California, Davis, CA95616, 9p. http://kare.ucanr.edu/files/123823.pdf.

Duman G, 2011. Kivi (Actinidia deliciosa) Meyvesinde Farklı Hasat Sonrası Uygulamalar ve Farklı Ambalaj Tiplerinin Depolama Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 53s, Çanakkale.

Erkan M, Karasahin I, Sahin G, Eren İ, Karamürsel F, 2005. Modified Atmosphere and %3,3 1-MCP Combination Affect Postharvest Quality of Japanese Type Plums. 9th International Controlled Atmosphere Research Conference, 5-10 July, 2005, Michigan State University, USA.

FAO, 2013.Statistical database. http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E. Accessed 10 November, 2016.

Ferguson AR, 1991. Kiwifruit (Actinidia deliciosa), Acta Horticulture 209: 603-653.

Fuke Y, Sasago K, Matsuoka H, 1985. Determination of Chlorophylls in Kiwifruit and Their Changes During Ripening. Journal of Food Science 50: 1220–1223.

Hewett EW, Kim HO, Lallu N, 1999. Postharvest Physiology of Kiwifruit: The Challenges Ahead. Acta Horticulturae 498: 203.214.

Janisiewicz WJ, Leverentz B, Conway WS, Saftner RA, Reed AN, Camp MJ, 2003. Control of Bitter Rot and Blue Mold of Apples by Integrating Heat and Antagonist Treatments on 1-MCP Treated Fruit Stored Under Controlled Atmosphere Conditions. Postharvest Biology Technology 29(2): 29-143.

Jeong J, Huber DJ, Sargent SA, 2003. Delay of Avocado (Persea americana) Fruit Ripening by 1-Methylcyclopropene and Wax Treatments. Postharvest Biology Technology 28(2): 247-257.

Karadeniz F, Burdurlu HS, Koca N, Soyer Y, 2005. Antioxidant Activity of Selected Fruits and Vegetables Grown in Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 29: 297-303.

Kaynaş K, Sakaldaş M, Kuzucu FC, 2006. Hasat sonrası %3,3 1-MCP Uygulamalarının Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Domateslerde Depolama Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül 2006, 70-75, Kahramanmaraş.

Kim HO, Hewett EW, Lallu N, 2001. Softening and Ethylene Production of Kiwifruit Reduced With 1- Methylcyclopropene. Acta Horticulturae 553: 167-170.

Koukounaras A, Sfakiotakis E, 2007. Effect of 1-MCP Prestorage Treatment on Ethylene and CO2 Production and Quality of ‘Hayward’ Kiwifruit During Shelf-life After Short, Medium and Long Term Cold Storage. Postharvest Biology Technology 46(2): 174-180.

Krupa T, Latocha P, Liwińska A, 2011. Changes of Physicochemical Quality, Phenolics and Vitamin C Content in Hardy Kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) During Storage. Scientia Horticulturae 130(2): 410-417.

Li H, Zhu Y, Luo F, He H, Yuan H, Gao J, Zeng X, Huang C, 2015. Use of Controlled Atmospheres to Maintain Postharvest Quality and Improve Storage Stability of a Novel Red‐Fleshed Kiwifruit (Actinidiachinensis Planch. var. rufopulpa [CF Liang et RH Huang] CF Liang et AR Ferguson). Journal of Food Processing and Preservation 39(6): 907-914.

Liu HX, Jiang WB, Zhou LG, Wang BG, Luo YB, 2005. The Effects of 1-Methylcyclopropene on Peach Fruit (Prunus persica L. cv. Jiubao) Ripening and Disease Resistance. International Journal of Food Science Technology 40: 1-17.

Maftoonazad N, Ramaswamy HS, Marcotte M, 2008. Shelf-life Extension of Peaches Through Sodium Alginate and Methyl Cellulose Edible Coatings. International Journal of Food Science Technology 43: 951–957.

Manolopoulou H, Papadopoulou P, 1998. A Study of Respiratory and Physico-Chemical Changes of Four Kiwi Fruit Cultivars During the Cool-Storage. Food Chemistry 63: 529-534.

Menniti AM, Gregori R, Donati I, 2004. 1-Methylcyclopropene Retards Postharvest Softening of Plums. Postharvest Bioogyl Technology 31: 269–275.

Mitcham B, Mattheis J, Bower J, Biasi B, Clayton M, 2001. Responses of European Pears to %3,3 1-MCP. Persihables Handling Quarterly 108: 16-19.

Nakano R, Harima S, Ogura E, Inoue S, Kubo Y, Inaba A, 2001. Involvement of Stres-Induced Ethylene Biosynthesis in Fruitv Softening of “Saijo” Persimmon. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science 70: 581-585.

Neves LC, Corrent A, Marini L, Lucchetta L, Zanuzo M, Gonçalves ED, Zanatta J, Cantillano FR, Rombaldi CV, 2003. Atmosfera Modificada e 1-Metilciclopropeno na Conservação Pós-colheita de Kiwis cv. Bruno. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal 25(3), 390-393.

Nicolas J, Buret M, Duprat F, Moras P, Nicolas M, Rothman C, 1986. Effects of Different Conditions of Cold Storage Upon Physico-Chemical Changes of Kiwifruit. Acta Horticulturae 194: 216-272.

Öz AT, 2006. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Kivilerde ( Actinidia deliciosa cv. Hayward) Normal ve Kontrollü Atmosfer Koşullarında Soğuk Muhafaza Süresinin Etilen Biyosentezine Etkisi. Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 154s, Bursa.

Öz AT, Eriş A, 2009. Kontrollü Atmosfer (KA) ve Normal Atmosfer (NA) Koşullarında Depolamanın Farklı Zamanlarda Derilen “Hayward” (Actinidia deliciosa) Kivi Çeşidinin Kalite Değişimine Etkisi. Gıda 34(2): 83-89.

Park YS, Polovka M, Suhaj M, Ham KS, Kang SG, Park YK, Arancibi-Avila P, Toledo F, Sanchez MR, Gorinstein S, 2015a. The Postharvest Performance of Kiwifruit After Long Cold Storage. European Food Research and Technology 241: 601-613.

Park YS, Im MH, Gorinstein S, 2015b. Shelf Life Extension and Antioxidant Activity of ‘Hayward’ Kiwi Fruit as a Result of Prestorage Conditioning and 1-Methylcyclopropene Treatment. Journal of Food Science and Technology 52(5): 2711-2720.

Rizzolo A, Grassi M, Vanoli M, 2015. Influence of Storage (Time, Temperature, Atmosphere) on Ripening, Ethylene Production and Texture of 1-MCP Treated ‘Abbé Fétel’ Pears. Postharvest Biology Technology 109: 20–29.

Sisler EC, Serek M, 1997. Inhibitors of Ethylene Responses in Plants at The Receptor Level; Recent Developments. Physiologia Plantarum 100: 577-582.

Sivakumar D, Van Deventer F, Terry LA, Polenta GA, Korsten L, 2012. Combination of 1‐Methylcyclopropene Treatment and Controlled Atmosphere Storage Retains Overall Fruit Quality and Bioactive Compounds in Mango. Journal of The Science of Food and Agriculture 92(4): 821-830.

TUİK, 2013. Bitkisel üretim istatistikleri. http://rapory.tuik.gov.tr/06-04-2015-13:03:37-54878269092133602895510717.html.

Wang SN, Ren XL, Ren Y, 2010. Effects of 1-MCP Treatment on Shelf-life Quality of Kiwi Fruit [J]. Journal of Northwest A & F University (Natural Science Edition)7: 025.

Watkins CB, Nock JF, Whitaker BD, 2000. Responses of Early, Mid and Late Season Apple Cultivars to Postharvest Application of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) Under Air and Controlled Atmosphere Storage Conditions. Postharvest Biology Technology 19(1): 17-32.

Yıldırım I, 2010. Hayward Kivi Çeşidinin Normal ve Kontrollü Atmosfer Koşullarında Depolanması Üzerine Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 180s, Antalya.

Zhao YL, Li JH, Shi JX, Wang CS, 2005. Effect of 1-MCP Treatment on Post-harvest Physiology of Kiwi Fruit [J]. Journal of Shanxi Agricultural Sciences 1: 017.