Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Pazarlaması

Yakup Erdal ERTURK, Köksal Karadaş, Mustafa Kenan GEÇER
2.442 575

Öz


Iğdır ilinde 2015 yılı TÜİK verileriyle yaklaşık 21.514 da alanda 214.735 adet meyve veren ağaçta toplam 24.318 ton elma üretilmektedir. Ağaç başına ortalama verim bütün çeşitlerin ağırlıklı ortalaması alındığında 114 kg’dır. Iğdır’da yetiştirilen elmaların Golden, Starking, Amasya ve Grannysmith çeşitleri oluşturmaktadır. Çiftçi kayıt sistemi verilerine göre yaklaşık 793 tarım işletmesinde elma üretimi yapılmaktadır. İşletmeler ürettikleri elmayı büyük oranda tüccara, komisyoncuya, meyve suyu fabrikasına ya da şehir içinde perakende satmakta ya da aile içinde tüketmektedirler. Bu çalışmada Iğdır ilinde elma ürününde pazarlama bileşenlerinin (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) yapısı incelenecek ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Anonim, 2012. Iğdır İlinin Kentsel Dönüşüm Bölgeleri Tespit Raporu. Iğdır Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Iğdır.

Anonim, 2013. Iğdır Tarım Master Planı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü, Iğdır.

DPT 2001. Bitkisel Üretim (Meyvecilik), Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

FAO, 2016. Food and Agricultural commodities production database, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx Accessed 09 September, 2016.

Janick J, Cummins JN, Brown SK, Hemmat M, 1996. Apple. In: Fruit Breeding Vol.1, Tree and Tropical Fruits, John Wiley & Sons, New York.

Kibar H, Kibar B, Sürmen M, 2014. Sıcaklık ve Yağış Değişiminin Iğdır İlinde Bitkisel Ürün Deseni Üzerine Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1):11–24.

MEB 2009. Elma Yetiştiriciliği. MEGEP Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Ankara.

O'Rourke D, 2003. World Production, Trade, Consumption and Economic Outlook for Apples. In: Ferree D, Warrington I (Eds), Apples: Botany, Production ve Uses,. CABI Publishing, UK.

Oğuz C, Karaçayır HF, 2009. Türkiye’de Elma Üretimi, Tüketimi, Pazar Yapısı ve Dış Ticareti. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 (1): 41-49.

Öz F, Bulagay AN, 1986. Bodur Meyve Yetiştiriciliği. Atatürk Merkez Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Sayı 73, 53 sayfa, Yalova.

Özçatalbaş O, Turhanoğulları Z, Kutlar İ, 2009. Dünya Elma Üretim Sektörünün Genel Durumu ve Gelişmeler. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 (1):139-144.

Özongun Ş, Dolunay M, Öztürk G, 2014. Isparta Şartlarında Bazı Elma Çeşitlerinin Performansları. Meyve Bilimi Dergisi, 1(2):21-29.

Tutar H, Aydoğdu B, Elyıldırım G, Dik M, Sarışen M, İnce OG, 2013. Iğdır’ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları. T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Iğdır Yatırım Destek Ofisi Yayını, Iğdır.

TÜİK, 2016a. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Tabanı, Erişim Tarihi: 09.09.2016. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul

TÜİK, 2016b. Türkiye İstatistik Kurumu, Tarımsal Fiyat İstatistikleri Veri Tabanı, Erişim Tarihi: 09.09 2016.http://tuikapp.tuik.gov.tr/tarimsalfiyatapp/tarimsalfiyat.zul

Yıkar E, 2003. Elma. T.E.A.E. Bakış, Sayı: 4, Nüsha: 7, Eylül, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.