Yemeklik Asma Yaprağı Üretimi ve Pazarlamasında Kalite Parametreleri

Mehmet GÜLCÜ, Ali İzzet TORÇUK
2.974 959

Öz


Asma yapraklarının yemeklik olarak kullanımı başta ülkemiz olmak üzere bazı Akdeniz ülkelerinde de mutfak kültürü içerisinde yer alan bir uygulamadır. Taze asma yaprakları, doğrudan pazara sunulabildiği gibi yaygın olarak salamuraya işlenerek veya konservesi yapılarak pazarlanmaktadır. Özellikle salamura asma yaprağı, son yıllarda hazır tüketim pazarında aranılan ve ihraç ürünü olarak da dış pazarda sıkça talep gören bir ürün haline gelmiştir.

Yemeklik asma yaprağı üretiminde yaprağı sarma yapımına uygun olan çeşitlerin belirlenmesi, yaprağın toplanacağı uygun dönem ve hasat/derim esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, ürün işleme ve değerlendirme teknik ve teknolojileri ile bağdan sofraya geçen tüm bu süreçlerde gıda güvenliğinin sağlanması için nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular, ürüne ve süreçlere özgü teknik bilgilere ihtiyaç duyulan kritik basamaklardır.

Bu çalışmada, yemeklik asma yaprağı ürününde sahip olunan üretim ve ticaret potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, mevcut durumun ortaya konması, ürünün iç ve dış pazardaki imajının korunması için bağdan-sofraya geçen süreçte yapılması gereken çalışmalar ile alınacak tedbirlerin derlenerek, uzmanların bilgi ve dikkatlerine sunulması amaçlanmıştır.  


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar:

Anonim 2014. Bağ Danışma Kurulu Raporu, Asma Yaprağında Kalıntı ve Kodeks Değerlerinin Belirlenmesine Dair Rapor, Rapor No: 2, www.zmo.org.tr/.../cc934605469e78f_ek.doc (16.02.2014)

Barazi A.Ö, Erkmen O. 2008. Modifiye Atmosfer Yöntemlerinin Gıdaların Korunmasında Kullanımı. Gıda Bilimi ve Teknolojisi 43: 16-22.

Cangi R., Kaya C., Kılıç D., Yıldız M. 2005. Tokat Yöresinde Salamuralık Asma Yaprak Üretimi, Hasad ve İşlemede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildiriler Kitabı 2. Cilt, s:632-640.

Çelik H., Çelik S., Kunter B.M., Söylemezoğlu G., Boz Y., Özer C., Atak A. (2005). Bağcılıkta Gelişme ve Üretim Hedefleri. VI. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, Ankara.

Göktürk N., Artık N., Yavaş İ., Fidan Y. 1997. Bazı Üzüm Çeşitleri ve Asma Anacı Yapraklarının Yaprak Konservesi Olarak Değerlendirme Olanakları. Gıda, 22 (1): 15-23.

Gülcü, M., & Demirci, A. Ş. (2011). salamuraya işlenen bazı asma yapraklarının kalite özellikleri üzerine bir araştırma. JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(3), 16-21.

Kırca, A., Yemiş, O., & Özkan, M. (2006). Chlorophyll and colour changes in grapevine leaves preserved by passive modification. European Food Research and Technology, 223(3), 387-393.

Sat I.G., Şengül M., Keleş F. 2002. Use of Grape Leaves In Canned Food. Pakistan J. Nutrition 1(6):257-262.