Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde Hassas Tarım Uygulamaları

MEHMET CENGİZ ARSLANOĞLU
2.288 684

Öz


Hassas tarım teknolojilerinin gelişmesiyle tarımsal üretim alanlarında üretim maliyetlerini düşürmek, tarımsal etkinliği arttırmak ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla toprak yapısı, bitki besin maddelerinin durumu, arazi eğimi, pH düzeyi gibi değişkenlik gösteren toprak özellikleri dikkate alınarak değişken düzeyli tarımsal girdi uygulamaları yapılmaktadır. Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde de değişken düzeyli gübreleme, ilaçlama ve sulama uygulamaları gibi hassas tarım teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır.


Tam metin:

PDF