Badem Çağlasında Farklı Poşetleme Uygulamalarının Muhafaza Süresine ve Kalite Özelliklerine Etkileri

Ömür Dündar
603 104

Öz


Bu çalışmada, badem çağlasında farklı poşet ile ambalajlamanın muhafaza ve kalite özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada delikli polietilen, deliksiz polietilen ve buzdolabı poşeti içine konulan bademler, 4ºC’de %90 oransal nem koşullarında 28 gün muhafaza edilmiştir. Muhafaza süresince 7 gün aralıklarla alınan meyve örneklerinde; ağırlık kaybı (%), suda çözünebilir kuru madde miktarı (%), titre edilebilir asit miktarı (%), pH, klorofil miktarı, meyve kabuk rengi (hº), çürüme oranı (%) ve genel görünüm gibi bazı fiziksel ve kimyasal değişimler belirlenmiştir. 28 gün muhafaza sonunda deliksiz polietilen poşet uygulamalarının bademlerde kaliteyi, buzdolabı ve delikli polietilen poşet uygulamalarına göre daha iyi koruduğu bulunmuştur.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Anonim, 2011. Badem Yetiştiriciliği. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Bahçecilik, Ankara. Www.Yandex.Com. Erişim:06.06.2016.

Anonim, 2007. Tarım İl Müdürlüğü İstatistik Şubesi.

Atlı H.S., Karadağ S., Sarpkaya K., Konukoğlu F., Bozkurt H., 2011. Badem Yetiştiriciliği El Kitabı Gaziantep.

Bahar A., 2006. Bazı Önemli Geçci Nektarin Çeşitlerinin Soğukta Muhafazaları Süresince Görülen Fizyolojik Bozulmalar Üzerine Değişik Derim Sonrası Uygulamaların Etkisi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ( Doktora Tezi).

Canan İ., 2012. Anamur Yöresinde Yetişen Muzların Muhafazasında Değişik Derim Sonrası Uygulamaların, Raf Ömrü, Meyve Kalitesi Ve Fizyolojisi Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi).

Çetınkaya A., 2016. Sert Kabuklu Meyve Türlerinin Muhafazasi Http://Www.Tarimkutuphanesi.Com/ Erişim: 06.06.2016.

Gözlekçi, S., Erkan, M., Karaşahin, I. And Şahin, G., 2005. Effect Of Modified Atmosphere Packaging (Map) On The Storage Of Pomegranate Fruits (Cv. Hicaznar). 9th International Controlled Atmosphere Research Conference, July 7. Abstracts. s. 14

Karaşahin Z., 2013. Hasat Sonrası Uygulamaların Anamur Muzunun Raf Ömrü Süresince Enzimatik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).

Onur C., Pekmezci M., Tibet H., Erkan M., Gözlekçi Ş., 1995. Nar (Punica Granatum L.) Muhafazası Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Cilt I), S. 696-700.

Voss, H.D., 1992. Relating Colorimeter Measurement of Plant Color to the Royal Horticultural Society Colour Chart. Hort. Science, Vol. 27 (12).