‘Deveci’ Armut Çeşidinde Hasat Öncesi 1- Methylcyclopropene (Harvista) Uygulamalarının Meyve Dökümü Ve Olgunlaşmaya Etkileri

Mustafa Sakaldaş
1.959 658

Öz


Bu çalışmada ‘Deveci’ armut çeşidinde hasat öncesi 1- Methylcyclopropene (Harvista) uygulamalarının hasat önü meyve dökümüne ve olgunlaşma sürecinde kalite özelliklerinde meydana getirdiği değişime olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla; Çanakkale Biga bölgesinde bulunan özel üretici bahçesinde ‘Deveci’ çeşidi armut ağaçlarında hasattan 7 gün önce sırasıyla 50, 100, 150 ve 200 g ai/ha dozlarında 1- Methylcyclopropene (Harvista) uygulamalarıyla 53,5 ppm dozunda Naftalen asetik asit (Fruitone) uygulamaların gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar sonrasında meyve dökümü ve kalite özelliklerindeki değişimler sırasıyla 7., 14., 28. ve 42. günlerde incelenmiştir. Söz konusu özellikler; meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde oranı, titre edilebilir toplam asitlik miktarı, zemin rengi değişimi, nişasta dağılımı, toplam fenolik bileşik içeriği ve etilen üretim miktarı olmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; 150 ve 200 g ai/ha dozlarında 1- Methylcyclopropene (Harvista) uygulamalarının meyve dökümlerini azalttığı ve 28 güne kadar kalite özelliklerini önemli düzeyde koruduğu tespit edilmiştir. 


Tam metin:

PDF