Ambalajlanmış Meyvelerde Tüketici Algısı

Özge Horzum, Nalan Bakoğlu, Nurdan Tuna Güneş
657 107

Öz


Meyvelerde gerek raf ömrü süresinin uzatılması gerekse derim sonrası kayıplar ile gıda kaynaklı hastalıklarda bulaşma riskinin azaltılması için ürünlerin ambalajlı olarak pazarlanması önerilir. Ülkemiz tüketicilerinin ambalajlanmış ürünlere yaklaşımını gösteren bir araştırmaya ulaşılamadığından ambalajlı meyvelere karşı tüketicilerimizin algısını belirlemek için yürütülen bu çalışmaya farklı illerimizden 250 kişi katılmıştır. Uygulanan anketler, esas olarak tüketicilerin ambalajlanmış meyvelere karşı tutumları üzerinde yoğunlaşmıştır. Anketlerde katılımcıların sosyo-demogrofik yapısı, gelir düzeyi, meyve alım tercihi de sorgulanmıştır. Yaş, cinsiyet, meslek ve eğitim derecesine bağlı olarak katılımcıların %50’den fazlası meyveleri paketlenmiş olarak satın almayı tercih etmiştir. Bu tercihte daha yüksek meyve kalitesi (%84), daha iyi besin değeri korunumu (%73.1), daha kolay taşıma (%58.8) ve hijyenik olarak daha yüksek güven (%57.7) etkilidir. Tüketicilerin çoğuna göre paket materyalinin rengi, şekli ve dizaynı (%68) ile etiket üzerindeki üretim ve son kullanma tarihi (%86.8) önemlidir. Meyveleri ambalajsız satın almak isteyen tüketicilerin gerekçeleri ise ambalajlı ürünlerin yaygın olmaması, daha yüksek fiyat ve satın alma aşamasında tüketicilerin meyveleri el ile hissederek seçme istekleridir. Ülkemizde gıda kaynaklı hastalıkların bulaşma riskini azaltmak, raf ömrünü uzatıp ürün kayıplarımızı en aza indirebilmek adına ambalajlı meyve pazarlaması ve tüketimi teşvik edilmelidir.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akbay C, 2005. Kahramanmaraş’ta Hane Halklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi. KSU Journal of Science and Engineering 8(1): 114-121.

Anonymous, 2003. Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporu. Republic of Turkey Ministry of Development. Publication number 2670. 101p.

Brown E, Dury S, Holdsworth M, 2009. Motivations of Consumers that Use Local, Organic Fruit and Vegetable Box Schemes in Central England and Southern France. Appetite 53(2): 183-188.

Frenqvist F, Olsson A, Spendrup S, 2015. What is in It for Me? Food Packaging and Consumer Responses, A Focus Group Study. British Food Journal, 117(3): 1122-1135.

Giancristofaro RA, Bordignon P, 2016. Consumer Preferences in Food Packaging: CUB Models and Conjoint Analysis. British Food Journal, 118(3): 527-540.

Gil MI, Tomaä S-Barberaä FAN, Hess-Pierce B, Kader A, 2002. Antioxidant Capacities, Phenolic Compounds, Carotenoids, and Vitamin C Contents of Nectarine, Peach, and Plum Cultivars from California. J. Agric. Food Chem. 50(17): 4976-4982.

Middaugh AL, Fisk PS, Brunt A, Rhee YS, 2012. Few Associations Between Income and Fruit and Vegetable Consumption. Journal of Nutrition Education and Behavior, 44(3):196-203.

Regattieri A, Gamberi M, Manzini R, 2007. Traceability of Food Products: General Framework and Experimental Evidence. J. Food Eng. 81(2): 347-356.

Roininen K, Arvola A, Lähteenmäki L, 2006. Exploring Consumers’ Perceptions of Local Food with Two Different Qualitative Techniques: Laddering and Word Association. Food Quality and Preference 17(1-2): 20-30.

Rokka J, Uusitalo L, 2008. Preference for Green Packaging in Consumer Product Choices - Do Consumers Care? Int. J. Consumer Studies 32, 516-525.

Webber CB, Sobal J, Dollahite JS, 2010. Shopping for Fruits and Vegetables. Food and Retail Qualities of Importance to Low-Income Households at the Grocery Store. Appetite 54(2): 297-303.

Wikström F, Williams H, Verghese K, Clune S, 2014. The Influence of Packaging Attributes on Consumer Behaviour in Food Packaging Life Cycle Assessment Studies-A Neglected Topic. Journal of Cleaner Production, 73: 100-108.

Wiliamson G, Clifford MN, 2010. Colonic Metabolites of Berry Polyphenols: The Missing Link to Biological Activity? Br. J. Nutr. 104(53), 548−566.

Thøgersen J, 2004. A Cognitive Dissonance Interpretation of Consistencies and Inconsistencies in Environmentally Responsible Behavior. J. Environ. Psychol. 24(1), 93-103.