Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1 (2016): Özel Sayı Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması Öz   PDF
Yakup Erdal ERTURK, Mustafa Kenan Geçer, Köksal Karadaş
 
Cilt 1 (2016): Özel Sayı Iğdır İlinde Meyve Hasadı, Muhafazası ve Pazarlanması Öz   PDF
mustafa kenan geçer, yakup erdal ertürk, müttalip gündoğdu, sevim kurgan
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) İlkbaharda Yapraktan Bor Uygulamasının Gemlik Zeytin Çeşidinde Meyve Tutumu Üzerine Etkisi Öz   PDF
Muhammet Ali Gündeşli, Yusuf NİKPEYMA
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Işık Yayan Diyot (LED) Teknolojisinin Meyve ve Sebzelerin Hasat Sonrası Dönemindeki Uygulamaları Öz   PDF
Rezzan Kasım
 
Cilt 1 (2016): Özel Sayı Kahramanmaraş İlindeki Soğuk Hava Depolarının Mevcut Durumunun Belirlenmesi Öz   PDF
Serpil GENÇOĞLAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Kalsiyum Uygulamasının Depolama Süresince Nar Meyvelerinin Fizyolojik ve Patolojik Bozukluklar ile Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Bilge TÜRK, Fatih ŞEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Karaman İli Soğuk Hava Deposu İşletmeciliğinin Mevcut Durumu ve Sorunları Öz   PDF
Ferhan SABIR, Ali SABIR, Alper GENÇER
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) Kayısı ve Kiraz Çiçek Tomurcukları Üzerine Kış Donlarının Etkileri Öz   PDF
Elif ERDEM, Mehmet Atilla AŞKIN, Hasan Cumhur SARISU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) Kayseri İli Elma Bahçelerinde Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Bilal EŞİTMEZ, Doğan IŞIK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Kestanelerde Farklı Sıcak Su Uygulamalarının Muhafaza Süre ve Kalitesine Etkileri Öz   PDF
Muharrem ÖZCAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015) Kiraz Yetiştiriciliğinde Organik ve Konvansiyonel Üretimin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi Öz   PDF
Salih ATAY, Mehmet Naim DEMİRTAŞ, Ahmet ASLAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Kirazda Olgunluk Aşamasını, Kalsiyum, Soğuk ve Nem uygulamalarının Hasat Sonrası Kalite Kayıpları Üzerine Etkileri Öz   PDF
Erdal Ağlar, Lynn Edwards Long, Onur Saraçoğlu, Kenan Yıldız
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014) Konya İlinde Dış Mekân Süs Bitkileri Üretiminin Brüt Kar Analizi* Öz   PDF
Yusuf ÇELİK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Korkuteli İlçesinde Bulunan Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri Öz   PDF
Ali ECE
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Leonardit Uygulamasının Kiraz Meyvesinde Hasat Sonrası Dayanımına Etkilerinin Araştırılması Öz   PDF
Cavit Çağlar Çankaya
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758)’nın Populasyon Değişimleri Öz   PDF
Tarkan AYAZ, İnanç ÖZGEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Maviyemiş (Vaccinium corymbosum) Renk Maddelerinin Mikroenkapsülasyonu Öz   PDF
Seda Bilek
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Maviyemişlerde Pazarlama Ve Ambalajlama Öz   PDF
Mustafa AKBULUT, Nalan Bakoğlu
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) Mazıdağı İlçesi (Mardin) Bağlarında Salkım güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)]’nin Ergin Popülasyon Değişimi ve Salkım Bulaşıklığının Belirlenmesi Öz   PDF
Mehmet KAPLAN, İnanç ÖZGENÇ, Mehmet KILIÇ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Meyve Sebze İşlemede Elektrolize Yükseltgen Su Uygulamaları Öz   PDF
HACER PİŞKİN, ALPER KUŞÇU
 
Cilt 1 (2016): Özel Sayı Meyve ve Sebze Ürünlerinde Küresel Değer Zinciri Öz   PDF
SALİH GÖKKÜR, Zerrin ÇELİK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Modifiye mısır nişastası ve sığır jeatini içerikli yüzey kaplama materyalinin minimal işlenmiş Kıvırcıkta (Lactuca sativa L. var.crispa) muhafazaya etkisi Öz   PDF
Mehmet Ufuk Kasım, Rezzan Kasım
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015) Moleküler Markörlerin Meyve Islahında Kullanım Alanları Öz   PDF
Mehmet AKSU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) Olgunlaşma ile Alıç (Crataegus orientalis) Meyvesinin Antioksidan Aktivite, Toplam Fenolik Madde ve Fenolik Profilindeki Değişim Öz   PDF
Hacer ÇOKLAR, Mehmet AKBULUT
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) Organik ve Konvansiyonel Tüplü Asma Fidanı Üretim Uygulamalarının Ekonomik Karşılaştırması Öz   PDF
HÜLYA UYSAL, Fadime Ateş
 
Cilt 1 (2016): Özel Sayı Perakende Modifiye Atmosfer Ambalajlarının Kiraz Meyvelerinin Depo ve Raf Ömrüne Etkilerinin Araştırılması Öz   PDF
Fatih ŞEN, Pervin KINAY TEKSÜR, Bilge TÜRK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015) Pestisit Sektöründe Araştırma ve Geliştirme Öz   PDF
Suat KAYMAK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) Positioning Turkey's Fruit Industry for the Future Öz   PDF (English)
Desmond R'OURKE
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015) Salihli (Manisa) Yöresindeki Şeftali (Prunus persica L.) Bahçelerinin Beslenme ve Kirlilik Durumları Öz   PDF
Bülent YAĞMUR, Bülent OKUR
 
Cilt 1 (2016): Özel Sayı Samandağ (Hatay) Yöresinde Doğal Soğutmalı Depoculuğun Mevcut Durumu ve Sorunları Öz   PDF
Nesip Nural, Ahmet Erhan Özdemir, Elif Çandır
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) Seçilmiş Bazı Zerdali Genotiplerinin Polen Performanslarının Belirlenmesi Öz   PDF
Melike Çetinbaş, Kemal Çukadar, Sinan Butar
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Sert Kabuklu Meyveler ve Fonksiyonel Özellikleri Öz   PDF
Nebahat Şule ÜSTÜN, Hasan KARAOSMANOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Sıcak Su Uygulamalarının 'Hana Fuyu' Trabzon Hurmalarında Soğukta Muhafazaya Etkileri Öz   PDF
Ercan YILDIZ, Ahmet Erhan ÖZDEMİR, Celil TOPLU, Canan DUMAN, Mustafa ÜNLÜ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Sofralık İncirlerde Ambalaja Yerleştirme Şeklinin Kalite Korunumu Üzerine Etkileri Öz   PDF
Muharrem ÖZCAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Soğuk Hava Depolarında Kullanılan Farklı Yapı Malzemelerinin Yalıtım ve Enerji Tasarrufu Özellikleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Öz   PDF
Halil İbrahim Yılmaz
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014) Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Tüplü Asma Fidanı Üretiminin Maliyet Analizi Öz   PDF
Hülya UYSAL, Fadime ATEŞ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) The Efficacy of Mating Disruption against Codling Moth [Cydia pomonella (L.) Lep.: Tortricidae] under Isparta Conditions Öz   PDF (English)
Mesut İŞCİ, Adem ATASAY, Suat KAYMAK
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Köklendirme Yerlerinin Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkileri Öz   PDF
Abdulbaki ŞEN, Adem YAĞCI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Türkiye Sofralık Üzüm Üretim ve Dış Ticaretine Üretim Yönünden Bir Bakış Öz   PDF
Mehmet Ali KİRACI
 
Cilt 1 (2016): Özel Sayı Türkiye'nin İlk Tescilli Kızılcık Çeşitleri Öz   PDF
Nesrin AKTEPE TANGU, Arzu ŞEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Türkiye’de Bahçe Ürünleri Üretim ve Pazarlama Süreçlerine Yönelik Mevzuat Öz   PDF
filiz Pezikoğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Pazarlama Şekilleri Ve Pazarlama Hizmetlerine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Öz   PDF
MÜKERREM ATALAY ORAL, Metin Göksel AKPINAR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Ultraviyole Işık ve Çevresel Stres Şartlarında Meyve ve Sebzelerde Antosiyaninlerin Oluşumu ve Değişimi Öz   PDF
Rezzan Kasım
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Uzakdoğu Pazarına İhracatta Hasat Sonrası Uygulanacak Karantina Uygulamaları ve Meyve Kalite Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler Öz   PDF
Okan ÖZKAYA, Ömür DÜNDAR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı vurgulu elektrik alan uygulamasının meyve ve sebze bileşenleri üzerine etkisi Öz   PDF
betül altınay
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Yaş Sebze ve Meyve İhracatında Türkiye Pazarının Dünyadaki Yeri Öz   PDF
Gülen DEMİRTAŞ, Halil KIZILASLAN
 
Cilt 1 (2016): Özel Sayı Yemeklik Asma Yaprağı Üretimi ve Pazarlamasında Kalite Parametreleri Öz   PDF
Mehmet GÜLCÜ, Ali İzzet TORÇUK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) Yerli Kayısı Çeşit ve Tiplerinin Kendine Verimlilik Durumlarının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi Öz   PDF
Kadir Uğurtan YILMAZ, Salih KAFKAS, Sevgi PAYDAŞ KARGI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Özel Sayı Zeytinyağında Değer Zinciri ve Kalite Döngüsü Öz   PDF
Renan TUNALIOĞLU, Ferit ÇOBANOĞLU, Çimen MUTLU
 
Cilt 1 (2016): Özel Sayı ‘Black Diamond’ Erik Çeşidinde Glisin Betain Uygulamasının Muhafaza Süresine Etkileri Öz   PDF
Burak Erdem ALGÜL, Gülsüm ALKAN, Engin ERTAN
 
Toplam 101 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 > >> 


ISSN: 2148-8770